Skip to content Skip to footer
0 items - 0.00лв. 0

Игра "Най-далечен download стикер"

Ще пътуваш ли с бара това лято?

Зареди се със стикери на Rock Bar Download за през лятото и маркирай своите дестинации за награда!

Правила:
 1. Вземи си безплатни стикери от бара за предстоящите ти почивки и пътувания (концерти може би…);
 2. Пътувай, забавлявай се, почини си и избери най-добрата локация, достойна за Rock Bar Download стикера;
 3. Залепи стикера на знак, стълб, табела, сграда или друго яко място и направи снимка, така че да се разбира къде e – може да се виждат разпознаваеми забележителности, пейзажи, дори известни заведения, табели на градове и прочие;
  *в случай, че се намираш на трудно разпознаваема локация, може на снимката да присъства телефон с отворено Maps приложение, така че да се вижда pin-a за местоположението ти.
 4. Изпрати ни снимката на лично съобщение или и-мейл, за да завършиш участиесто си. Напиши ни къде е стикера за всеки случай.
Наградите ще бъдат под формата на ваучери за консумация в бара. 
 1. За най-далечно залепен стикер в България50 лв.
 2. За най-далечно залепен стикер в Европа100 лв.
 3. За най-далечно залепен стикер в Света150 лв.

Също важно:
Разстоянието ще бъде проверявано по километри от локацията на бара до мястото, на което е заснета снимката (залепен стикера).

Действай, защото имаш време само до 10.10 – тогава ще обявим победителите!

П.П. Банерите за промоция на играта са илюстративни, не стимулираме стикери върху важни пътни знаци!

Pack some Rock Bar Download stickers for the summer and mark your destinations for a prize!

Rules:
 1. Get free stickers from the bar for your upcoming travels, vacations and holidays;
 2. Travel, explore, have fun, relax and pick the best location, worthy of the Rock Bar Download sticker;
 3. Place the sticker on a sign, a pole, a street light or a building at a location where you can take a photo and we can tell where it is – in the background there might be recognisable landmarks, landscapes, even famous restaurants, city signs and so on.
  *in case you are in an hardly recognizable location, you can add to the photo a phone with opened Maps app so that your location pin is visible.
 4. Send us your photo in our DMs in social media or by e-mail to enter the game. Tell us where you put the sticker just in case.
Prizes will be in the form of vouchers for the bar.
 1. For the furthest sticker in Bulgaria50 BGN.
 2. For the furthest sticker in Europe100 BGN.
 3. For the furthest sticker in the World150 BGN.

Also important:
Distance will be checked by kilometers from the location of the bar to the place where the photo was taken.

Take you stickers and enjoy the summer – the game will continue until 10.10 when we will announce the winners!

P.S. Game promotion banners are illustrative, we do not encourage stickers on important road signs!

Cart0
Cart0