Skip to content Skip to footer
Loading Events

« All Events

Table-Soccer Tournament – Thursday/Sunday

май 18, 2023@20:00-юни 30, 2024@20:00

Вълнуваме се, че от началото на 2023 Rock Bar Download е още една локация в Пловдив, където редовно ще се провеждат турнири по футбол на маса, организирани съвместно с Hills’ Kings – Table-soccer Club Plovdiv.
Представяме на вашето внимание първата „Джага Лига“ под формат DYP (Draw Your Partner).

Следете нашите събития, а ето всичко, което трябва да знаете преди да се запишете. 😉

Сезон 1 на „Джага Лига“ започва на 08.06 (четвъртък) и:
– ще се проведе в период от 6 месеца;
– очаквани са общо 12 турнира в двете заведения;
– DYP – Draw Your Partner;
– започваме с квалификации от минимум 4 кръга /всяка с различен партньор/;
– следва двойна елиминация /според класирането в квалификции ви се пада постоянен партньор/;
– всички играчи ще получават точки в етапното и общото класиране;
– етапното и общото класиране ще бъдат видими онлайн след всяка игра;
– финалното класиране ще определи първите 16 играчи, които ще играят на финалите през декември месец;
– записването е на място до 19:30 ч.;
– входната такса на човек е 5 лв.;
– 50% от таксата ще отиде за първо място, 20% за второ място, а за трето място по 1 бира.

DYP:

– в квалификации се играе 1 игра до 7 гола;
– в двойните елиминации Winners Chart се играе 3/5, а в Losers Chart 2/3;
– при равенство в 5-ти или 3-ти гейм от 4:4, според схемата, в която играете, се играе до 2 или до 8 гола разлика.
 
 

Правила
1. Мачът започва с хвърляне на монета и победителят може да избере ТОПЧЕ или СТРАНА.
2. Играта започва като топчето се слага по средатата на петицата /ръчката с петте фигури/. Трябва да попитате опонента си дали е готов и преди да предвижите топчето към друга ръчка, то трябва да е докоснало втора фигура от 5-цата. Започва се винаги с централния играч на средната линия.
3. Когато топката излезе извън игралното поле от страната, която е отправила удара, топката се дава на двойката или вратаря на опонента.
4. Два таймаута от по 30 секунди са разрешени във всяка игра. Само състезател, който притеждава точето и го владее може да иска тайм-аут, докато топчето е в игра. Когато топчето е извън игра /между головете, например/ и двата опонента могат да поискат тайм-аут.
5. Подавания/пасове – след всяко започване на играта, топчето трябва да докосне поне две фигури, преди да напусне ръчката, от която е стартирала или възстановена играта.
6. След всяка игра играчите могат да сменят страните на масата.
7. НЕ Е разрешено въртене или реализиране на пас/удар изпънен с въртене на ръчката с повече от един оборот. Ако се случи играта се възстановява с топче на петицата за другия играч.
8. Гол може да се реализира от всяка ръчка и фигура. Топче, което влезе и излезе от вратата се счита за гол.
9. Феър Плей – не удряйте и блъскайте ръчките в страничната стена силно. Не слагайте ръцете си на масата, докато топчето е в игра. Не повдигайте масата.
10. За всяка ръчка има времеви ограничения – за 5-цата това са 10 секунди, а за всички останали по 15 секунди. При превишаването на времето, докато топчето е на 3-ката – то се връчва на 2-ката на опонента. При всяко друго превишаване на времето – топчето отива на петицата на опонента.

Пълни правила

We are excited that from the beginning of 2023 Rock Bar Download is another location in Plovdiv where table football tournaments will be held regularly, organized in cooperation with Hills’ Kings – Table-soccer Club Plovdiv.
We present to your attention the first „Jaga League“ under the DYP (Draw Your Partner) format.

Keep an eye on our events, and here’s everything you need to know before you sign up. 😉

Season 1 of „Jaga League“ starts on 08.06 (Thursday) and:
– will take place over a period of 6 months;
– a total of 12 tournaments are expected in both venues;
– DYP – Draw Your Partner;
– start with qualifiers of minimum 4 rounds /each with a different partner/;
– followed by double elimination /according to the qualification ranking you will have a permanent partner/;
– all players will receive points in the stage and overall standings;
– stage and overall standings will be visible online after each game;
– the final standings will determine the top 16 players who will play in the finals in December;
– on-site sign-up is until 7:30 pm;
– entry fee per person is 5 BGN;
– 50% of the fee will go to first place, 20% to second place, and 1 beer to third place.

DYP:

– 1 game to 7 goals in qualifying;
– in the Winners Chart double eliminations are played 3/5 and in the Losers Chart 2/3;
– in the event of a 4-4 tie in the 5th or 3rd game, play to a 2-goal or 8-goal difference, depending on the scheme you are playing.


Rules

1. The match starts with a coin toss and the winner can choose TOP or SIDE.
2. The game starts with the ball being placed in the middle of the five /the five piece hand/. You must ask your opponent if he is ready and before moving the ball to another hand, it must have touched a second piece on the 5. Always start with the central player on the middle line.
3. When the ball goes out of play on the side that made the shot, the ball is given to the opponent’s deuce or goalkeeper.
4. Two timeouts of 30 seconds each are allowed in each game. Only a player in possession of the ball may call a timeout while the ball is in play. When the ball is out of play /between goals, for example/ both opponents may call a timeout.
5. Passes / Passes – After each start of play, the ball must touch at least two pieces before leaving the hand from which play was started or resumed.
6. Players may change sides of the table after each game.
7. NO spinning or making a pass/strike off with more than one turn of the hand is allowed. If this happens the game is reset with a five ball for the other player.
8. A goal can be realized from any hand and piece. A ball that goes in and out of the goal is considered a goal.
9. Fair Play – do not hit or poke the handles into the side wall hard. Do not put your hands on the table while the ball is in play. Do not lift the table.
10. There are time limits for each hand – 10 seconds for the 5 and 15 seconds for all other hands. If time is exceeded while the ball is on the 3 – it is handed to the opponent’s 2. Any other time over – the ball goes to the opponent’s 5.

Complete rules

Details

Start:
май 18, 2023@20:00
End:
юни 30@20:00
Event Category:
Cart0
Cart0