Skip to content Skip to footer
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

SPIKE – Bulgarian Music Showcase – 26.05.22 – 28.05.22

май 26, 2022@20:00-май 28, 2022@23:00

Първият Български Шоукейс фестивал и конференция Spike – Bulgarian Music Showcase, който се проведе на 26, 27, и 28 2022 в Пловдив.
• България стана част от глобалната мрежа шоукейс фестивали;
• Шоукейс фестивалът бе съставен от конферента и музикална част;
• Конференцията включи разговори и уъркшопи на различни теми от музикалната индустрия със специален фокус върху:
   – предизикателствата пред които са изправени музиканти от Източна Европа;
   – развитие на музикални таланти чрез добър мениджмънт и букинг агенции;
   – инклузивност и равноправие на жените в музикалната индустрия.
Музикантите са основните бенефициенти на подобни събития, което търсят да ги свържат с професионалисти от бранша, които стоят зад движенията на бизнеса в глобален аспект.

На 26, 27 и 28 май 2022 г. близо 200 делегати и музиканти от над двайсет държави се включиха в първото издание на Spike – българската музикална шоукейс конференция!

В Rock Bar Download, при вход свободен посрещнахме:

– На 26.05 четвъртък
Maze Hunters – 20:00 – 20:40
IVA – 21:00 – 21:40
Jasmine Whale – 22:00 – 22:40

– На 27.05 петък
Attaxic (BG) – 20:00 – 20:40
Mentally Blind  – 21:00 – 21:40
Ophan – 22:00 – 22:40

– На 28.05 събота
Ponte Pilas (DE) – 20:00 – 20:40
Caliberty – 21:00 – 21:40
SUN (FR) – 22:00 – 22:40

 

ОРГАНИЗАТОРИ:
• Blue Hills
• PanHarmony
• Spike Bulgarian Music Showcase

The first Bulgarian Showcase Festival and Conference Spike – Bulgarian Music Showcase, held on 26, 27, and 28 2022 in Plovdiv
• Bulgaria became part of the global network of showcase festivals;
• The showcase festival was composed of a conference and a music part;
• The conference included talks and workshops on various music industry topics with a special focus on:
   – the challenges faced by musicians from Eastern Europe;
   – developing musical talent through good management and booking agencies;
   – inclusivity and equality for women in the music industry.
Musicians are the main beneficiaries of such events, which seek to connect them with industry professionals who are behind the movements of the business globally.

On 26, 27 and 28 May 2022, nearly 200 delegates and musicians from over twenty countries joined the first edition of Spike – the Bulgarian Music Showcase Conference!

At Rock Bar Download, with free admission we welcomed:

– On Thursday 26.05
Maze Hunters – 20:00 – 20:40
IVA – 21:00 – 21:40
Jasmine Whale – 22:00 – 22:40

– On 27.05 Friday
HEAVY METAL NIGHT Deadscape – 20:00 – 20:40
TDK – 21:00 – 21:40
Ophan – 22:00 – 22:40

– On 28.05 Saturday
Ponte Pilas (DE) – 20:00 – 20:40
Caliberty – 21:00 – 21:40
SUN (FR) – 22:00 – 22:40

ORGANISERS:
• Blue Hills
• PanHarmony
• Spike Bulgarian Music Showcase

Details

Start:
май 26, 2022@20:00
End:
май 28, 2022@23:00
Event Category:
Cart0
Cart0