Skip to content Skip to footer
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

SOUNDPROPHET & ONE DAY LESS – Live 09.12.23

дек. 9, 2023@20:00-23:00

Първият съвместен лайв на двете банди Soundprophet и One Day Less се случва неслучайно в Пловдив – градът, където традицията среща авангарда. Елате да се уверите в тази очаквано добра комбинация, чиято пресечна точка е инжекция с изтекъл срок на годност през 90-те! Съботното махане на глави е гарантирано!
 
***
 
Тежко, но и деликатно арт звучене извън шаблона, концептуални, честни текстове за емпатия, прозрения и неподражаема сурова енергия на живо. Toва са SOUNDPROPHET. Алтернативната рок банда, формирана през 2010 в София, има в музиката си инди и гръндж влияния от 90-те, хард рок от 60-те и 70-те години и много от самата себе си. Изпълненията им на живо, неподправени и ярки, са пристрастяваща енергия за публиката. Soundprophet имат два албума – More Тhan Аny Spoken Words oт 2013 и Revalation от 2017. През последната година и половина бандата се завърна с два нови сингъла визуализирани със страхотни видеа – меланхоличната Antimatter и ударната Slavery. Новите сингли са заявка какво можем да очакваме от новия проект по който групата работи – още дълбоки и тежки парчета с характерната Soundprophet естетика.
 
Soundprophet са:
Пенко Скумов – вокали
Митко Пешев – китара
Георги Михайлов – бас китара и вокали
Николай Иванов – барабани
 
***
 
ONE DAY LESS са софийска алтърнатив рок група основана в началото на декември 2020.
В музиката им се усеща полъх на гръндж влияние от 90те, а силата им определено е в лайв изпълненията.
След премиерата на дебютният им албум “Призми” на 8 април 2023, авторът на романи и виден меломан Стефан Стефанов споделя в своя статия следното “ONE DAY LESS е като сърдечен удар – човек просто няма как да е подготвен за такова нещо. Много от българските музиканти се опитват да подражават на западни образци, но тази група изглежда прекалено голяма за собствената си кожа. Това донякъде се дължи на магнетичното влияние на вокалистката – гласът й е подкрепен от подобаващо суровия звук на бандата, но харизмата на Мишер до голям степен прави разликата. С просто ухо си личи, че ONE DAY LESS е група, която още от самото начало е на вълната. Освен това е силно препоръчително тази музика да се слуша на живо, защото тогава може да се усети как фитилът гори. И отнякъде постоянно мирише на барут.”
Първият им сингъл Humanity влиза с двата крака в чартовете на радио класации и дори достига 1 място, а след него с не по-малък успех излизат синглите им “Сън в реалност”, “Има ли някой”, “Позор”, “Суша” и “Purity”.
Едни от най-паметните концерти до този момент за групата са през ноември 2021, когато подгравят сръбската рок банда REPETITOR в Строежа и участието им в рок фестивала в Мъглиж през август 2023.
 
One Day Less са:
Мишер – вокали
Дани Ласков – китари
Стоян Дойчев – бас
Михаил Гълъбов – барабани
 
Врати: 20:00
Начало: 21:00
 
Билети на предварителна продажба: 15 BGN – https://bilet.bg/bg/events/soundprophet-one-day-less-4528-4528
Билети на място: 20 BGN

The first joint live of the two bands Soundprophet and One Day Less will be happening not by chance in Plovdiv – the city where tradition meets the avant-garde. Come and see for yourself this expectedly good combination, the intersection of which is an injection with an expiration date in the 90s! Saturday headbanging is guaranteed!

***

A heavy yet delicate art sound out of the box, conceptual, honest lyrics about empathy, insights and an inimitable raw energy live. This is SOUNDPROPHET. The alternative rock band, formed in 2010 in Sofia, has in its music indie and grunge influences from the 90s, hard rock from the 60s and 70s and a lot of itself. Their live performances, raw and vivid, are an addictive energy for the audience. Soundprophet have two albums – More Than Any Spoken Words from 2013 and Revalation from 2017. In the last year and a half, the band returned with two new singles visualized with great videos – the melancholic Antimatter and the percussive Slavery. The new singles are a preview of what we can expect from the new project the band is working on – more deep and heavy tracks with the characteristic Soundprophet aesthetic.

Soundprophet are:
Penko Skumov – vocals
Mitko Peshev – guitar
Georgi Mihailov – bass guitar and vocals
Nikolay Ivanov – drums

***

ONE DAY LESS is a Sofia alternative rock band founded in early December 2020.
There is a whiff of 90s grunge influence in their music, and their strength is definitely in their live performances.
After the premiere of their debut album „Prisms“ on April 8, 2023, the author of novels and prominent music lover Stefan Stefanov shared the following in his article: „ONE DAY LESS is like a heart attack – one simply cannot be prepared for such a thing. Many Bulgarian musicians try to emulate Western models, but this group seems too big for its own skin. This is partly due to the lead singer’s magnetic influence – her voice is backed by the band’s suitably raw sound – but Mischer’s charisma largely makes the difference. With a simple ear, it is obvious that ONE DAY LESS is a band that has been on the wave since the very beginning. It is also highly recommended to listen to this music live, because then you can feel the fuse burning. And somewhere it constantly smells of gunpowder.”
Their first single Humanity entered the radio charts with both feet and even reached 1st place, followed by the singles „Dream in reality“, „Is there anyone“, „Shame“, „Drought“ with no less success. and “Purity”.
Some of the most memorable concerts so far for the band are in November 2021 when they supported the Serbian rock band REPETITOR in Stroeža and their participation in the rock festival in Mugliž in August 2023.

One Day Less are:
Mischer – vocals
Dani Laskov – guitars
Stoyan Doychev – bass
Mikhail Galabov – drums

Doors: 20:00
Start: 21:00

Tickets on pre-sale: 15 BGN – https://bilet.bg/bg/events/soundprophet-one-day-less-4528-4528
Tickets at the doors: 20 BGN

Details

Date:
дек. 9, 2023
Time:
20:00-23:00
Event Category:
Event Tags:
, , , , , ,
Cart0
Cart0